PREDAJ, priemyselný areál v blízkosti výjazdu R1, Nitra-Juh

Ponúkame na predaj priemyselný areál v okrajovej časti Nitry vo vzdialenosti 300 m od výjazdu rýchlostnej komunikácie R1 Nitra-Juh. Ide o ucelený areál o celkovej rozlohe 13 680 m2.

Celkové výrobné a skladové priestory o výmere 3 850 m2 pozostávajú z nasledovných priestorov:
Výrobná hala 1
– 1. loď – výrobná /skladová/ plocha o výmere 837 m2
– 2. loď – výrobná /skladová/ plocha o výmere 934 m2
Obe časti haly sú vybavené mostovými žeriavmi o nosnosti 5 t. Výška hál po žeriavovú dráhu je 6 750 cm. Ďalšie menšie výrobné /skladové/ priestory o celkovej výmere 705 m2 sa nachádzajú v pravej a v ľavej časti prízemných priestorov lodí. Pozostávajú z menších samostatných objektov. Na prvom poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory, šatne a sociálne zariadenia.

Výrobná hala 2
– výrobná /skladová/ plocha o výmere 500 m2. V hale sa nachádza aj centrálna kotolňa, ktorá zabezpečuje vykurovanie výrobných a administratívnych priestorov ako aj ohrev teplej vody. V kotolni sú zabudované 3 kotle. V letných mesiacoch je ohrev vody zabezpečovaný el. výhrevnými špirálami.

Priestor medzi obidvoma výrobnými halami je zastrešený oceľovým prístreškom. Zastrešená plocha predstavuje priestor o výmere 875 m2. Objekty majú vlastnú regulačnú stanicu plynu, trafostanicu o výkone 160 kW, čističku odpadových vôd a elektrorozvodňu.

Administratívna budova
Pri vstupe do objektu sa nachádza samostatne stojaca administratívna jednopodlažná budova o výmere 323 m2. V nej sa nachádzajú kancelárie, sociálne zariadenia, priestor pre výdaj a konzumáciu jedál a vrátnica.

Areál zahŕňa aj vonkajšie spevnené plochy /betónové plochy a cesty/ o celkovej výmere 5 000 m2.

Pre bližšie informácie, resp. dohodnutie termínu obhliadky kontaktujte našu spoločnosť na 0908 712 152.


Lokalita

, Nitra

Podobné nehnuteľnosti (27)